ul. Buczka 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

 • Wigilija Bożego Narodzenia

  Jak co roku odbyła się tradycyjna Wigilia Bożego Narodzenia. Kilkudziesięcio osobowa społeczność pilskich ewangelików spotkała się na wspólnym kolędowaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Były życzenia, kawa, ciasta a dla tych młodszych prezenty, które osobiście wręczał im Gwiazdor.

 • Płyta Pamięci na cmentarzu ewangelickim Piła - Motylewo

  Dnia 05 października 2013, odsłonięto płytę pamięci mieszkańców Piły - Motylewa, pochowanych na cmentarzu ewangelickim.

  W uroczystości wzięli udział ks. Guenter Arndt z Halle, ks. Tomasz Wola, ks. Leonard Zych (rzym-kat), oraz Starosta Pilski Mirosław Mantaj, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Martenka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Jarczak.

 • Otwarcie i poświęcenie Nowej Kaplicy

  31 października odbyło się otwarcie i poświęcenie Nowej Kaplicy i Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Pile!

   

   

   

 • Święto Łączności w Wałczu

  W dniu 15 października 2014 r. odbył się Uroczysty Apel pododdziałów Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Wałczu, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował ks. kpt.  Tomasz Wola.

 • Rok Akademicki 2014/2015

  Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 na UAM wydz. zamiejscowy w Pile.

 • Konwent Kapelanów

  Konwent kapelanów Ewangelickich Duszpasterstw Wojskowych z Polski i Niemiec z wizytą w naszej Parafii.

 • Śpiewające wsparcie

  Z inicjatywy ks. kpt. Tomasz Woli, 30 listopada, w pierwszą niedzielę adwentu w kościele ewangelicko – augsburskim św. Jana w Pile, odbył I Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięły udział w wszystkie pilskie parafialne chóry oraz chór młodzieżowy z Towarzystwa Szkół Salezjańskich.

   

  W ten sposób nie mały kościół ewangelicki wypełnił się po brzegi chórzystami i słuchaczami.

   

  Jako pierwszy zaprezentował się: chór „św. Cecylii” z parafii pw. Św. Rodziny, następnie chór „Soli Deo” z parafii św. Jana Bosko, chór działający w Towarzystwie Szkół Salezjańskich, chór „Pasja” parafii pw. Św. Antoniego oraz chór im Oskara Kolberga działający w parafii ewangelicko - augsburskiej.

   

  Patronat honorowy Przeglądu objął Prezydent Miasta Piły, Piotr Głowski, będący na uroczystość wraz ze swoimi zastępcami Panią Beatą Dudzińską i Krzysztofem Szewcem.

   

  Przy okazji koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum. Kilka słów o planach budowy i Towarzystwie Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile opowiedział prezes Towarzystwa, dr n. med. Paweł Wiszniewski, który na zakończenie wraz z miejscowy proboszczem wręczył wszystkim dyrygentom pamiątkowe ryngrafy.

   

  Ostatnim i kulminacyjnym punktem I Ekumenicznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, było  wspólne wykonanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

 • Adwentówka 2014 w naszej Parafii

  W ostatnią środę 10 grudnia, ja co roku odbyła się "adwentówka" - już zabrzmiały kolędy, przybył gwiazdor, był rozważanie ks. Tomka, wypieki parafianek i w ogóle wspaniały czas

 • Instalacja nowej Rady Parafialnej - 15 luty 2015

  Instalacja odbyła się 15  lutego 2015 roku podczas uroczystego nabożeństwa

  w Niedzielę Estomihi

  w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile.

   

   Instalacji dokonał Radca Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. radca Janusz Staszczak

  Radnymi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile zostali:

   

   Ajmietiew Maria

  Adamiak Eugeniusz

  Dąbrowski Jerzy

  Gerl Piotr

  Polzin Marek

  Rewucka Wanda

  Żmija Józef

   

   Aktu instalacji dokonano w asyście

  ks. prob. Tomasza Woli

   

 • Wykład o pastorze Ludwiku Heine

  Instalacja odbyła się 15  lutego 2015 roku podczas uroczystego nabożeństwa

  w Niedzielę Estomihi

  w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile.

   

   Instalacji dokonał Radca Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. radca Janusz Staszczak

  Wykład o pastorze Ludwiku Heine, w parafii rzymsko – katolickiej św. Rodziny.

  Za swój opór przeciwko nazistom zapłacił zdrowiem, szykanami, inwigilacją, zdjęciem ze stanowiska. Jego osoba jest nieco zapomniana w Pile.

   

  Heroicznemu pastorowi, ks. Ludwikowi Heine, poświęcony był kolejny wykład z cyklu „Kościelne dzieje Piły”. Odbył się on w minioną środę, 8 kwietnia. Postać przedstawił ks. Tomasz Wola, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile.

   

  — W 1930 roku do Piły przyjechał superintendent (określenie biskupa w kościołach ewangelickich). Od 1932 wyraźnie zaczęła się szerzyć propaganda nacjonalizmu we wszystkich ruchach w Marchii Granicznej. Opór tej propagandzie stawiał właśnie Ludwik Heine — mówił ks. Wola.

   

  Pod koniec czerwca 1933 roku wszyscy duchowni Marchii Granicznej zostali zaproszeni na zebranie do Związku Pastorów, w czasie którego postanowiono sprecyzować cele i założenia ruchu Kościół Niemieckich Chrześcijan. Ten ruch był sprzymierzony z narodowym socjalizmem.

  — Jest to smutny okres dla naszych kościołów — dodaje ks. Tomasz.

  Upolitycznieniu i upaństwowieniu Kościoła otwarcie sprzeciwił się Heine wraz z 7-osobową grupą pastorów. Za jego postawę najpierw chciano wysłać go do koszar, a później na front.

   Potem, gdy ks. Heine opowiedział się za pastorem Rzadkim, który został aresztowany za odpowiedź na dyktatorski artykuł w niemieckiej gazecie. Heine otrzymał zakaz „mówienia”, jednocześnie został zawieszony w swoim urzędzie duchownego i oddalony z kościoła bez wypłaty z Konsystorza.

   

   Pierwszego kwietnia 1934 r. Heine, otrzymał list od biskupa Rzeszy, że zostaje przesunięty na 6 stanowisko parafii w Lüben na Śląsku, z utratą wynagrodzenia jako superintendent i że ma obowiązek punktualnie przybyć w wyznaczone miejsce.

   

  Heine natychmiast odpisał, że nie ma on prawa osądzać pastorów lub ich degradować. Ta odpowiedź rozzłościła biskupa Rzeszy, który postanowił przesunąć Heinego w stan spoczynku za nieposłuszeństwo.

   

  Na miejsce superintendenta został mianowany Hugo Pich. Był przygotowany do przejęcia stanowiska. Pich odwiedził chorego Heinego „z posługą duszpasterską” i przyniósł do podpisania „zrzeczenie się ze stanowiska”. Heine tego nie przyjął.

   

  — Kiedy Heine leżał chory w Pile, otrzymał ofertę od Niemieckich Chrześcijan, popierających Hitlera, że otrzyma należytą opiekę lekarską oraz odebrane stanowisko, jak wycofa skargę przeciwko biskupowi Rzeszy i wystąpi z Kościoła Wyznaniowego, który sprzeciwiał się nazizmowi. On tego nie przyjął. 27 sierpnia 1934 roku zjawił się na plebanii komornik, aby wyrzucić chorego od 14 tygodni Heinego z mieszkania na ulicę wraz z rodziną — opowiadał prelegent.

  Johaneskirche został zabrany Kościołowi Wyznaniowemu. Członkowie tej wspólnoty mogli spotykać się w dawnym kościele sekty Czerskiego.

  Następnie Heine otrzymał pismo z Sądu Okręgowego, o które postarało się gestapo, że bezprawnie prowadzi nabożeństwa. Na każde nabożeństwa przychodził komisarz z gestapo i słuchał kazań. Sporządzał on fałszywe sprawozdania.

   

  Jego mieszkanie wielokrotnie przeszukiwano, a jego śledzono. Zaczął otrzymywać różne telefony z pogróżkami, że go aresztują. Pewnego dnia po przyjściu do domu okazało się, że gestapo zabrało wszystkie jego książki, dokumenty, maszynę do pisania, powielacz. Wkrótce zaczęły się podsłuchy telefoniczne.

   W sierpniu 1938 roku umarła żona Ludwika Heinego, a drugi syn w 1940 roku ciężko przeszedł chorobę żółtaczki. Wybuch wojny przyniósł kolejne uderzenie w pracę misyjną Kościoła ewangelickiego.

  — Szykanowany przez gestapo i podupadły na zdrowiu zostaje wydalony z zakazem pobytu w Pile i udał się do Bad Pyrmont. Tam szybko doszedł do zdrowia — mówił ks. Wola.

  Krótko po II wojnie światowej został zwołany Synod Kościoła Ewangelickiego, który przejął działalność i założenia Kościoła Wyznaniowego. Niemieccy Chrześcijanie przestają istnieć. Pastor Ludwig Heine został pisemnie zrehabilitowany przez Radę Najwyższą Kościoła Ewangelickiego i uznany jako wierny sługa, który walczył o Kościół i wiarę. Zmarł w Bad Vibel 5 lutego 1957 r.

   

   

   

  Tekst: Tomasz Borysewicz

   

 • Konwersja w Wielkanoc

  występ chóru i konwersja Darka Jamróza, były ubogaceniem niedzielnego nabożeństwa z okazji Pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego

 • IPA w Parafii

  W Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pile, miała miejsce wizyta zarządu i członków Szkoły Policji w Pile z IPA (International Police Association -  Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) oraz przedstawicieli emerytowanych niemieckich ewangelików w IPA. Gości przyjął ks. kpt. Tomasz Wola, który przestawił prezentację multimedialną o historii ewangelików w Pile w języku niemieckim.

 • Grill Parafialny

 • Dwa projekty w dwa dni - Zespol N.O.C. dla Nepalu i dla więzniów

  Występ zespołu N.O.C.  z pilskiej parafii Ewangelicko-Augsburskiej odbył się w ramach projektu  pn. NEPAL potrzebuje naszej pomocy 19 czerwiec 2015 roku, organizowanej przez Fundację Effata  i był  kontynuacją zapoczątkowanej na całym świecie pomocy humanitarnej, w której poprzez muzykę wspierano wszelkie inicjatywy i organizacje, które na co dzień pomagają mieszkańcom NEPALU.

  Całkowity dochód z koncertu został przekazany dla Polskiej Akcji Humanitarnej, która organizuje i koordynuje pomoc dla Nepalczyków.

  Odbyła się podczas koncertu licytacja wielu przedmiotów, które organizatorzy otrzymali od instytucji i organizacji, miedzy innymi:

  • Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska przekazała pióro

  • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała zestaw książek

  • Polski Komitet Olimpijski przekazał do licytacji zestaw 20-u strojów marki 4F dla reprezentacji Polski na I Igrzyska Europejskie - Baku 2015.

  Oprócz N.O.C. wystąpili: Hecny Burtnik - charytatywna formacja muzyczna z Pakości, koncert gongów i mis tybetańskich – zaprezentował Sławomir Puchała,  Cumbre Andean Music - Humberto Chura Quispe, to koncert w klimacie muzyki andyjskich wyżyn,  a Dark Buddha a zagrał seta ambientowego pod nazwą *Tribute to Nepal*.

  Dzień później ruszyło do Zakładu Karnego we Wronka około 700 książek, którymi  udało się wzbogacić bibliotekę więzienną. Były to książki zebrane zaledwie przez kilka dni w Pile, w bibliotece i w Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej oraz w Warszawie, w Fundacji Zmiana. Na początku spotkania towarzyszyło, wspólne czytanie opowiadań  Antoniego Czechowa, a wyboru dokonał , jeden z osadzonych, dla którego Czechow, bez osądzania, podziału na białe i czarne, humorystycznie odtwarza tragizm powszedniej egzystencji ludzi. Następnie odbył się koncert poetycko – rockowy. Teksty osadzonych będące pokłosiem warsztatów prowadzonych przez Ewę Nowakowską  w zakładach karnych we Wronkach, Bydgoszczy, w Warszawie i Krakowie, w aranżacji muzycznej pilskiego zespołu N.O.C z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile.

  Ostatnie dwa projekty, to też debiuty w zespole N.O.C.- nowego perkusisty Błażeja Nowakowskiego, oraz wokalisty Rafał Tomczyka, który jest pierwszym mężczyzną na wokalu w 9 letniej historii zespołu.

   

 • Pila-IV parafialny splyw Kajakowy

  Dnia 25 lipca pilscy parafianie zorganizowali „IV parafialny spływ kajakowy”, zanim jednak ruszono w trasę,  na polanie, czekając na kajaki, rozważano Słowo Boże i śpiewano pieśni przy gitarze. Sam spływ rzeką Gwdą rozpoczęto w miejscowości  Tarnowski Młyn. Sama Gwda w tej części swego nurtu należy do szlaków łatwych, ale nie bez przeszkód. Nurt rzeki nie jest  tu zbyt szybki. Ze względu na zapowiadane złe warunki atmosferyczne w W spływie wzięło udział 27 osób. W spływie wzięło udział 27 osób. spływie wzięło udział 16 osób. Ci musieli zmierzyć się z deszczem i wiatrem – pomimo takich uwarunkowań atmosferycznych – wszyscy przeżyli wspaniałe i niezapomniane chwile.

 • Spotkanie z Maciejem Milaszkiem

  Dnia 27.09.2015r, po nabożeństwie odbyło spotkanie z Maciej Milaszakiem z organizacji wspierającej prześladowanych chrześcijan na świecie - Open Doors.

 • Obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych oraz uroczysta przysięga

  Rozpoczęły się one od uroczystej zbiórki z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz przysięgi wojskowej podczas której, nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych ziemi wielkopolskiej, służb mundurowych, instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Meldunek o gotowości do uroczystości Komendantowi Centrum pułkownikowi dyplomowanemu Piotrowi Kriese złożył dowódca uroczystości Szef Wydziału Dydaktycznego podpułkownik Andrzej Szymanowski. Następnie nastąpiła uroczysta przysięga wojskowa. Przed żołnierzami wystąpił poczet sztandarowy Centrum. Przysięgę złożyło 237 żołnierzy służby przygotowawczej i 14 kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Błogosławieństwa przysięgającym żołnierzom udzielili kapelan Centrum ksiądz major Rafał Kaproń, kapelan EDW ks. kpt. Tomasz Wola. W okolicznościowym przemówieniu Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik dyplomowany Piotr Kriese wyraził zadowolenie z zaangażowania jakie wkładają żołnierze w szkolenie. Podkreślił, że dziś składając słowa roty przysięgi stali się pełnowartościowymi żołnierzami. Życzył dalszej wytrwałości w służbie.

   

  Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojska Lądowych wręczono awanse na kolejny stopień wojskowy oraz odznaczenia i wyróżnienia.

   

 • Promocja na pierwszy stopień podoficerski

  Dnia 2015.10.16 w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie świadectw absolwentom SPWLąd, kursu na pierwszy stopień podoficerski. Błogosławieństwa zebranym żołnierzom udzieli ks. mjr Rafał Kaproń oraz EDW ks. kpt. Tomasz Wola

 • Uroczystości Upamiętnienia cmentarza ewangelickiego w Nadolniku k /Chodzieży

  Uroczystość upamiętnienia cmentarza ewangelickiego w Nadolniku k/Chodzieży w dniu 23 października 2015.

 • 20 EDW - nasz proboszcz odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej

  2 listopada br. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe świętowało 20. rocznicę swojego odtworzenia w Wojsku Polskim. Jubileusz ten był połączony z Konferencją Naczelnych Kapelanów krajów UE i NATO.

   

  Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem wojskowym współprowadzonym przez Ewangelickiego Biskupa Wojskowego i kapelanów EDW. Nabożeństwo uświetnił swoim wystąpieniem Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP. W kazanie, którego podstawą była przypowieść o krzewie winnym, EBW przypomniał o obowiązku naśladowania Jezusa, który jest krzewem winnym, a my jego latoroślami. Tłumaczył na czym polega praca kapelana, który w wojsku poprzez swoją służkę u boku żołnierzy kształtuje ich morale. To natomiast odbywa się w trybie procesu i w ramach relacji, którą kapelan buduje z żołnierzami miesiącami lub nawet latami.

   

  Po nabożeństwie EBW, w asyście naczelnych kapelanów krajów UE i NATO, złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza, którzy w tym dniu obchodził 90. rocznicę utworzenia. W imieniu Ministra Obrony Narodowej wieniec złożył podsekretarz stanu p. Maciej Jankowski.

   

  W obchodach jubileuszowych uczestniczyła również podsekretarz stanu p. Beata Oczkowicz, generałowie, dyrektorzy departamentów MON, rektorzy-komendanci wyższych szkół wojskowych oraz były Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp gen. Ryszard Borski i biskupi diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Udział wzięli również partnerzy i goście ekumeniczni, a wśród nich ks. bp Józef Guzdek z Ordynariatu Polowego WP oraz ks. płk Aleksy Andrejuk, który reprezentował Prawosławnego Ordynariusza WP.

   

  W Dowództwie Garnizonu Warszawa obył się poczęstunek połączony z wernisażem wystawy przygotowanej specjalnie na tę okazję we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Była to także okazja, aby wręczyć odznaczenia zasłużonym na rzecz obronności kraju kapelanom EDW. Wyróżnieni zostali: ks. ppłk Sławomir Fonfara, ks. kmdr por. Marcin Pilch, ks. mjr Tomasz Wigłasz oraz ks. kpt. Tomasz Wola.

   

  Przypomnijmy, że Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zostało powołane po 45-letniej przerwie na podstawie art. 31 ustawy ust. 3 z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 36 z 9 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia EDW. EDW zapewnia opiekę duszpasterską żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska oraz ich rodzinom.

   

 • Kolejna konwersja w Parafii

  Dnia 8 listopada w naszej odbyła się konwersja Kazimierza Niedźwieckiego. Świadkami ślubowania byli: Dariusz Jamróz i Józef Żmija.

 • Konferencja księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

  Konferencja rozpoczęła się od adwentowego nabożeństwa spowiednio-komunijnego, podczas którego Słowo Boże zwiastował radca DPW, ks. Janusz Staszczak, spowiedź poprowadził zwierzchnik diecezji ks. bp Marcin Hintz, a liturgię proboszcz pilskiej parafii - ks. Tomasz Wola.

   

  Po nabożeństwie księża dyskutowali na temat ordynacji kobiet na urząd prezbitera w Kościele E-...A w RP. Dyskutowano przede wszystkim o praktycznych stronach tej kwestii z perspektywy diaspory. Wprowadzenie do dyskusji, na podstawie dokumentu opracowanego przez synodalną komisję prawniczą, poprowadził ks. Tomasz Wola - członek Synodu Kościoła. Poruszane były między innymi kwestie możliwości odbywania wspólnie przez małżeństwo duchownych praktyki i wikariatu w jednej parafii, urlopu macierzyńskiego i jego konsekwencji, itp.

   

  Dyskusja pokazała, że wśród duchownych zdania na temat wprowadzenia ordynacji kobiet są podzielone, a dla wielu kwestii spornych, które mogłyby wyniknąć, księża widzieli różne rozwiązania. Mimo wszystko przeważała opinia, że ordynacja pań na urząd duchownego może być szansą dla naszego Kościoła, a prawo kościelne nie jest w stanie uwzględnić wszystkich sytuacji życiowych.

   

  Synod KEA w RP będzie głosował w tej sprawie na wiosennej sesji w kwietniu 2016 roku. Dla zmiany prawa za ordynacją kobiet musi zagłosować 2/3 członków Synodu. W przypadku zdobycia wymaganej liczby głosów uchwała weszłaby w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

   

  Po dyskusji księża omawiali aktualną sytuację w Kościele i Diecezji, przygotowania do Synodu Diecezjalnego w marcu oraz do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji. Omówione zostało również kalendarium wydarzeń na przyszły rok.

   

 • Opłatkowe spotkanie w Parafii

  Jak co roku wspólnie przeżyliśmy kolejne spotkanie adwentowe. Przybył do dzieci Mikołaj, było kolędowanie przy dźwiękach akordeonu i gitar, krótkie rozważanie i mnóstwo słodkości Wspaniały czas!

 • Wigilia w koszarach w Wałczu

  Tradycyjnie jak co roku żołnierze 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia zebrali się na uroczystej Wigilii aby wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

   

  W dniu 17.12.2015 odbyło się spotkanie Wigilijne żołnierzy i pracowników naszej jednostki. Poza stanem osobowym obecni byli również zaproszeni goście: Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Krzysztof Król, były Dowódca 100 bł ppłk Wiesław Gwóźdź, Burmistrz Miasta Wałcz Pani Bogusława Towalewska, Wicestarosta Wałecki Pani Jolanta Wegner oraz przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Pożarnej.

   

  Zgromadzonych gości oraz pracowników wojska oficjalnie powitał Dowódca 100 bł ppłk Sebastian Trojanowski, następnie Dowódca BWD WKP-W płk Król złożył życzenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku dla całego stanu osobowego Brygady.Dzielenie się opłatkiem poprzedziło wspólne śpiewanie kolęd zespołu QUEENTET oraz harcerzy i dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dębołęki. Oprawą duchowną zajęli się: ks. mjr Witold Kurek i ks. kpt. Tomasz Wola.

   

  J.B. ( R.S.)w Wałczu.

   

 • Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

  17 stycznia 2015r. w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pile odbył się “II Ekumeniczny Przygląd Kolęd i Pastorałek”, podczas, którego wystąpiły: Chór „Pasja” z Parafii rzymsko – katolickiej św. Antoniego w Pile  pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z Parafii rzymsko -katolickiej św. Rodziny – pod dyrekcją Przemysława Wojnarowskiego, CHÓR SOLI DEO, którym dyrygowała Karolina Pettko oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Waldemara Ratajczaka, każdy z chórów wykonał od 5 do 6 kolęd, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana chórzyści i słuchacze zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Po każdy występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryngrafy ufundowane przez Firmę Studio K2 z Piły. Wspólne ekumeniczne śpiewanie było połączone z akcją zbiórki pieniędzy na budowę pilskiego Hospicjum przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej, którego idee i działania przedstawił Prezes Towarzystwa dr n. med. Paweł Wiszniewski. W ten sposób przedwcześnie rozpoczęto w Pile ekumeniczne spotkania chrześcijan różnych wyznań.

   

 • 8 Rocznica katastrofy samolotu wojskowego CASA C-295M pod Mirosławcem

  W sobotę 23 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 20 żołnierzy, którzy osiem lat temu zginęli w katastrofie samolotu wojskowego CASA C-295M pod Mirosławcem. W uroczystości uczestniczył także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz szef MON Antoni Macierewicz, rodziny ofiar katastrofy, delegacje macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystości w Mirosławcu rozpoczęła msza św.  w intencji ofiar katastrofy lotniczej oraz koncert chóru ze Świdwina. O godzinie 18.00 rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej. EDW reprezentował ks. Kpt. Tomasz Wola, który uczestniczył w modlitwie ekumenicznej przed pomnikiem.

   Zdjęcia MON

   

 • Polsko-Norweskie muzykowanie

  W piątek  08.04.br., w Kościele ewangelickim św. Jana w Pile odbył się wieczorny koncert, który połączył muzyczne parafie luterańskie z Polski i Norwegii. Koncert rozpoczął się powitaniem zebranych przez Prezesa pilskiego chór, Rafała Tomczyka, następnie pierwszy zaprezentował się chór ewangelicki  im. Oskara Kolberga z pilskiej Parafii, następnie swój 40 minutowy program zaprezentował Chór Sanctus  z Parafii ewangelickiej w Spjelkaviku, który działa już od 40 lat. Jest to chór mieszany, instrumentalno-wokalny, koncertujący na terenie Norwegii i uświetniający wiele imprez sakralno-kulturalnych. Tematyka utworów jest sakralna, ale podana w bardzo przystępnej i współczesnej formie. Aranżacje utworów i styl oscylują wokół muzyki Gospel, Blues, Pop, a czasem i Jazz. Ostatnim akcentem koncertu, był występ zespołu N.O.C. , który po raz pierwszy zaprezentował swój repertuar w wersji elektro-akustycznej.  Cały koncert trwał prawie 2 godziny i przyciągną wielu mieszkańców Piły i okolic, a władze miasta reprezentowała Pani Beata Dudzińska – zastępca Prezydenta Piły.

 • Święto Muzyki w Pile

  W dniach 7-8 maja 2016 roku odbył się  jubileuszowy XXX Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Gospodarzem tegorocznego Zjazdu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile. Ideę corocznych spotkań chórów, Diecezja zawdzięcza ówczesnemu seniorowi – księdzu seniorowi  Tadeuszowi Raszykowi z Poznania, który był  także założycielem pilskiej Parafii,

   

  W Zjeździe wzięły udział Chóry: PEA w Bydgoszczy pod dyr. Pani Joanna Chełczyńskiej, która zastąpiła  dra Jakuba Kwintala, Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyr. Renaty Ceroń, Ekumeniczny PEA w Koszalinie pod dyr. Marii Dąbrowskiej, PEA w Poznaniu pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej, PEA w Rypinie pod dyr. Elżbiety Neumann-Majewskiej, PEA w Toruniu pod dyr. Pani Joanna Chełczyńskiej, PEA w Gdańsku-Sopocie, pod dyr. Mai Zalesińskiej oraz miejscowy  Chór z PEA w Pile pod dyr. Waldemara Ratajczaka.

   

  Dwudniowy Zjazd rozpoczął się w sobotnie popołudnie, w Jastrowiu, w ośrodku wypoczynkowym położonym nad jezior miejskim. Na początku zaplanowano rozśpiewanie i wspólną próbę połączonych chórów pod dyr.  Waldemara Ratajczaka z pilskiego chóru. Wpierw jednak  zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, przywitał uczestników i oficjalnie otworzył Zjazd modlitwą. Po  próbie dokonano losowania kolejności występu chórów, podczas niedzielnego występu.

   

  W czasie wspólnej kolacji – grillu odbył koncert elektro – akustyczny zespołu N.O.C z pilskiej parafii, który tego roku obchodzi swój jubileusz 10 lecia, oraz pokaz tańca z ogniem pana Marcina Figasa.  Po koncercie był czas na wspólne rozmowy i tańce, które trwały do północy.

   

  W niedzielę wczesnym rankiem chórzyści wyruszyli do Piły, gdzie o godz. 10.30 w kościele św. Jana uczestnicy Zjazdu oraz parafianie razem przeżyli uroczyste nabożeństwo. Kazanie wygłosił ks. bp Marcin Hintz, spowiedź poprowadził ks. radca konsystorza Janusz Staszczak, natomiast w liturgii brali udział: ks. Marcin Kotas, ks. Michał Walukiewicz, ks. Michał Kühn, ks. Dawid Mendrok oraz ks. Tomasz Wola.

   

  Po nabożeństwie, po krótkiej przewie kawowej, o godzinie 12.00 rozpoczął się koncert poszczególnych chórów, które wylosowej kolejności prezentowały przygotowany repertuar. Na samym końcu połączone chóry pod dyr.  Waldemara Ratajczaka z pilskiego chóru wykonały trzy utwory.

   

  Na zakończenie części oficjalnej Biskup Diecezji oraz kurator trójmiejskiej Parafii, p. Maria Ajmietiew, wraz z proboszczem ks. kpt. Tomasz Wola,  wspólnie wręczyli dyrygentom chórów róże i pamiątkowe ryngrafy uczestnictwa w XXX Zjeździe Chórów DPW w Pile.

   

  Po koncercie uczestnicy Zjazdu udali się na wspólny obiad.

  Fotografie wykonali:

   

  Małgorzata Jamróz

  Tomasz Pecyna

   

 • Piła VI parafialny spływ kajakowy

  W sobotę 30 lipca pilscy parafianie zorganizowali „VI parafialny spływ kajakowy”, w którym łącznie wzięły udział 28 osób.

   

  Przed rozpoczęciem spływu, w oczekiwaniu na sprzęt, parafianie wysłuchali rozważania Słowa Bożego, które przygotował ks. Tomasz Wola, i śpiewali pieśni przy akompaniamencie gitary.

   

  Spływ Rurzycą – prawym dopływem Gwdy - rozpoczęto w miejscowości Wrzos, a trasa wiodła przez jeziora Krąpsko Długie i Krąpsko Małe. Rzeka płynie przez lasy, z dala od pobliskich miejscowości, łącząc jeziora Krępsko Duże, Trzebieszki, Krępsko Wyższe, Krępsko Średnie, Dąb.

   

 • Prezydent Piły w pracy na Prafii

  Prezydent Piły Piotr Głowski w obecności ks. Tomasza Woli montował tablice z regulaminem gry w Petanque dla parafii ewangelicko – augsburskiej św. Jana w Pile,  a następnie symbolicznie rozegrał partię gry wraz z miejscowym proboszczem i właściciel firmy K2 Krzysztofem Rauhut. Było to symboliczne otwarcie boiska, które nie będzie służyć tylko parafianom, ale także całej pilskiej ludności, która będzie chciała z niego korzystać Montaż tablicy oraz inne prace wykonywane przez Prezydenta Miasta były efektem licytacji, która odbyła się podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i którą wygrała firma Studio K2. 1 - 6<>

 • Ekumenicznie w Pile

  W Święto Epifanii, 06 stycznia br., w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pile odbył się “III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek”, podczas, którego wystąpiły: Chór „Pasja” z Parafii rzymsko – katolickiej św. Antoniego w Pile  pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z Parafii rzymsko -katolickiej św. Rodziny – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, CHÓR Halka z Piły oraz Chór Di Ortica z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak, każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana chórzyści i słuchacze zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

  Po każdy występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryngrafy ufundowane przez Firmę Studio K2 z Piły wręczana przez Prezes Rady Parafialnej Marią Ajmietiew i miejscowego proboszcza ks. Tomasz Wolę.

  Wspólne ekumeniczne śpiewanie było połączone z akcją zbiórki pieniędzy na budowę pilskiego Hospicjum przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej, którego idee i działania przedstawił Prezes Towarzystwa dr n. med. Paweł Wiszniewski. W ten sposób przedwcześnie rozpoczęto w Pile ekumeniczne spotkania chrześcijan różnych wyznań.

   

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE