ul. Buczka 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

 • Wigilija Bożego Narodzenia

  Jak co roku odbyła się tradycyjna Wigilia Bożego Narodzenia. Kilkudziesięcio osobowa społeczność pilskich ewangelików spotkała się na wspólnym kolędowaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Były życzenia, kawa, ciasta a dla tych młodszych prezenty, które osobiście wręczał im Gwiazdor.

 • Płyta Pamięci na cmentarzu ewangelickim Piła - Motylewo

  Dnia 05 października 2013, odsłonięto płytę pamięci mieszkańców Piły - Motylewa, pochowanych na cmentarzu ewangelickim.

  W uroczystości wzięli udział ks. Guenter Arndt z Halle, ks. Tomasz Wola, ks. Leonard Zych (rzym-kat), oraz Starosta Pilski Mirosław Mantaj, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Martenka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Jarczak.

 • Otwarcie i poświęcenie Nowej Kaplicy

  31 października odbyło się otwarcie i poświęcenie Nowej Kaplicy i Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Pile!

   

   

   

 • Święto Łączności w Wałczu

  W dniu 15 października 2014 r. odbył się Uroczysty Apel pododdziałów Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Wałczu, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował ks. kpt.  Tomasz Wola.

 • Rok Akademicki 2014/2015

  Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 na UAM wydz. zamiejscowy w Pile.

 • Konwent Kapelanów

  Konwent kapelanów Ewangelickich Duszpasterstw Wojskowych z Polski i Niemiec z wizytą w naszej Parafii.

 • Śpiewające wsparcie

  Z inicjatywy ks. kpt. Tomasz Woli, 30 listopada, w pierwszą niedzielę adwentu w kościele ewangelicko – augsburskim św. Jana w Pile, odbył I Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięły udział w wszystkie pilskie parafialne chóry oraz chór młodzieżowy z Towarzystwa Szkół Salezjańskich.

   

  W ten sposób nie mały kościół ewangelicki wypełnił się po brzegi chórzystami i słuchaczami.

   

  Jako pierwszy zaprezentował się: chór „św. Cecylii” z parafii pw. Św. Rodziny, następnie chór „Soli Deo” z parafii św. Jana Bosko, chór działający w Towarzystwie Szkół Salezjańskich, chór „Pasja” parafii pw. Św. Antoniego oraz chór im Oskara Kolberga działający w parafii ewangelicko - augsburskiej.

   

  Patronat honorowy Przeglądu objął Prezydent Miasta Piły, Piotr Głowski, będący na uroczystość wraz ze swoimi zastępcami Panią Beatą Dudzińską i Krzysztofem Szewcem.

   

  Przy okazji koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum. Kilka słów o planach budowy i Towarzystwie Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile opowiedział prezes Towarzystwa, dr n. med. Paweł Wiszniewski, który na zakończenie wraz z miejscowy proboszczem wręczył wszystkim dyrygentom pamiątkowe ryngrafy.

   

  Ostatnim i kulminacyjnym punktem I Ekumenicznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, było  wspólne wykonanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

 • Adwentówka 2014 w naszej Parafii

  W ostatnią środę 10 grudnia, ja co roku odbyła się "adwentówka" - już zabrzmiały kolędy, przybył gwiazdor, był rozważanie ks. Tomka, wypieki parafianek i w ogóle wspaniały czas

 • Instalacja nowej Rady Parafialnej - 15 luty 2015

  Instalacja odbyła się 15  lutego 2015 roku podczas uroczystego nabożeństwa

  w Niedzielę Estomihi

  w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile.

   

   Instalacji dokonał Radca Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. radca Janusz Staszczak

  Radnymi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile zostali:

   

   Ajmietiew Maria

  Adamiak Eugeniusz

  Dąbrowski Jerzy

  Gerl Piotr

  Polzin Marek

  Rewucka Wanda

  Żmija Józef

   

   Aktu instalacji dokonano w asyście

  ks. prob. Tomasza Woli

   

 • Wykład o pastorze Ludwiku Heine

  Instalacja odbyła się 15  lutego 2015 roku podczas uroczystego nabożeństwa

  w Niedzielę Estomihi

  w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile.

   

   Instalacji dokonał Radca Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. radca Janusz Staszczak

  Wykład o pastorze Ludwiku Heine, w parafii rzymsko – katolickiej św. Rodziny.

  Za swój opór przeciwko nazistom zapłacił zdrowiem, szykanami, inwigilacją, zdjęciem ze stanowiska. Jego osoba jest nieco zapomniana w Pile.

   

  Heroicznemu pastorowi, ks. Ludwikowi Heine, poświęcony był kolejny wykład z cyklu „Kościelne dzieje Piły”. Odbył się on w minioną środę, 8 kwietnia. Postać przedstawił ks. Tomasz Wola, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile.

   

  — W 1930 roku do Piły przyjechał superintendent (określenie biskupa w kościołach ewangelickich). Od 1932 wyraźnie zaczęła się szerzyć propaganda nacjonalizmu we wszystkich ruchach w Marchii Granicznej. Opór tej propagandzie stawiał właśnie Ludwik Heine — mówił ks. Wola.

   

  Pod koniec czerwca 1933 roku wszyscy duchowni Marchii Granicznej zostali zaproszeni na zebranie do Związku Pastorów, w czasie którego postanowiono sprecyzować cele i założenia ruchu Kościół Niemieckich Chrześcijan. Ten ruch był sprzymierzony z narodowym socjalizmem.

  — Jest to smutny okres dla naszych kościołów — dodaje ks. Tomasz.

  Upolitycznieniu i upaństwowieniu Kościoła otwarcie sprzeciwił się Heine wraz z 7-osobową grupą pastorów. Za jego postawę najpierw chciano wysłać go do koszar, a później na front.

   Potem, gdy ks. Heine opowiedział się za pastorem Rzadkim, który został aresztowany za odpowiedź na dyktatorski artykuł w niemieckiej gazecie. Heine otrzymał zakaz „mówienia”, jednocześnie został zawieszony w swoim urzędzie duchownego i oddalony z kościoła bez wypłaty z Konsystorza.

   

   Pierwszego kwietnia 1934 r. Heine, otrzymał list od biskupa Rzeszy, że zostaje przesunięty na 6 stanowisko parafii w Lüben na Śląsku, z utratą wynagrodzenia jako superintendent i że ma obowiązek punktualnie przybyć w wyznaczone miejsce.

   

  Heine natychmiast odpisał, że nie ma on prawa osądzać pastorów lub ich degradować. Ta odpowiedź rozzłościła biskupa Rzeszy, który postanowił przesunąć Heinego w stan spoczynku za nieposłuszeństwo.

   

  Na miejsce superintendenta został mianowany Hugo Pich. Był przygotowany do przejęcia stanowiska. Pich odwiedził chorego Heinego „z posługą duszpasterską” i przyniósł do podpisania „zrzeczenie się ze stanowiska”. Heine tego nie przyjął.

   

  — Kiedy Heine leżał chory w Pile, otrzymał ofertę od Niemieckich Chrześcijan, popierających Hitlera, że otrzyma należytą opiekę lekarską oraz odebrane stanowisko, jak wycofa skargę przeciwko biskupowi Rzeszy i wystąpi z Kościoła Wyznaniowego, który sprzeciwiał się nazizmowi. On tego nie przyjął. 27 sierpnia 1934 roku zjawił się na plebanii komornik, aby wyrzucić chorego od 14 tygodni Heinego z mieszkania na ulicę wraz z rodziną — opowiadał prelegent.

  Johaneskirche został zabrany Kościołowi Wyznaniowemu. Członkowie tej wspólnoty mogli spotykać się w dawnym kościele sekty Czerskiego.

  Następnie Heine otrzymał pismo z Sądu Okręgowego, o które postarało się gestapo, że bezprawnie prowadzi nabożeństwa. Na każde nabożeństwa przychodził komisarz z gestapo i słuchał kazań. Sporządzał on fałszywe sprawozdania.

   

  Jego mieszkanie wielokrotnie przeszukiwano, a jego śledzono. Zaczął otrzymywać różne telefony z pogróżkami, że go aresztują. Pewnego dnia po przyjściu do domu okazało się, że gestapo zabrało wszystkie jego książki, dokumenty, maszynę do pisania, powielacz. Wkrótce zaczęły się podsłuchy telefoniczne.

   W sierpniu 1938 roku umarła żona Ludwika Heinego, a drugi syn w 1940 roku ciężko przeszedł chorobę żółtaczki. Wybuch wojny przyniósł kolejne uderzenie w pracę misyjną Kościoła ewangelickiego.

  — Szykanowany przez gestapo i podupadły na zdrowiu zostaje wydalony z zakazem pobytu w Pile i udał się do Bad Pyrmont. Tam szybko doszedł do zdrowia — mówił ks. Wola.

  Krótko po II wojnie światowej został zwołany Synod Kościoła Ewangelickiego, który przejął działalność i założenia Kościoła Wyznaniowego. Niemieccy Chrześcijanie przestają istnieć. Pastor Ludwig Heine został pisemnie zrehabilitowany przez Radę Najwyższą Kościoła Ewangelickiego i uznany jako wierny sługa, który walczył o Kościół i wiarę. Zmarł w Bad Vibel 5 lutego 1957 r.

   

   

   

  Tekst: Tomasz Borysewicz

   

 • Konwersja w Wielkanoc

  występ chóru i konwersja Darka Jamróza, były ubogaceniem niedzielnego nabożeństwa z okazji Pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego

 • IPA w Parafii

  W Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pile, miała miejsce wizyta zarządu i członków Szkoły Policji w Pile z IPA (International Police Association -  Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) oraz przedstawicieli emerytowanych niemieckich ewangelików w IPA. Gości przyjął ks. kpt. Tomasz Wola, który przestawił prezentację multimedialną o historii ewangelików w Pile w języku niemieckim.

 • Grill Parafialny

 • Dwa projekty w dwa dni - Zespol N.O.C. dla Nepalu i dla więzniów

  Występ zespołu N.O.C.  z pilskiej parafii Ewangelicko-Augsburskiej odbył się w ramach projektu  pn. NEPAL potrzebuje naszej pomocy 19 czerwiec 2015 roku, organizowanej przez Fundację Effata  i był  kontynuacją zapoczątkowanej na całym świecie pomocy humanitarnej, w której poprzez muzykę wspierano wszelkie inicjatywy i organizacje, które na co dzień pomagają mieszkańcom NEPALU.

  Całkowity dochód z koncertu został przekazany dla Polskiej Akcji Humanitarnej, która organizuje i koordynuje pomoc dla Nepalczyków.

  Odbyła się podczas koncertu licytacja wielu przedmiotów, które organizatorzy otrzymali od instytucji i organizacji, miedzy innymi:

  • Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska przekazała pióro

  • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała zestaw książek

  • Polski Komitet Olimpijski przekazał do licytacji zestaw 20-u strojów marki 4F dla reprezentacji Polski na I Igrzyska Europejskie - Baku 2015.

  Oprócz N.O.C. wystąpili: Hecny Burtnik - charytatywna formacja muzyczna z Pakości, koncert gongów i mis tybetańskich – zaprezentował Sławomir Puchała,  Cumbre Andean Music - Humberto Chura Quispe, to koncert w klimacie muzyki andyjskich wyżyn,  a Dark Buddha a zagrał seta ambientowego pod nazwą *Tribute to Nepal*.

  Dzień później ruszyło do Zakładu Karnego we Wronka około 700 książek, którymi  udało się wzbogacić bibliotekę więzienną. Były to książki zebrane zaledwie przez kilka dni w Pile, w bibliotece i w Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej oraz w Warszawie, w Fundacji Zmiana. Na początku spotkania towarzyszyło, wspólne czytanie opowiadań  Antoniego Czechowa, a wyboru dokonał , jeden z osadzonych, dla którego Czechow, bez osądzania, podziału na białe i czarne, humorystycznie odtwarza tragizm powszedniej egzystencji ludzi. Następnie odbył się koncert poetycko – rockowy. Teksty osadzonych będące pokłosiem warsztatów prowadzonych przez Ewę Nowakowską  w zakładach karnych we Wronkach, Bydgoszczy, w Warszawie i Krakowie, w aranżacji muzycznej pilskiego zespołu N.O.C z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile.

  Ostatnie dwa projekty, to też debiuty w zespole N.O.C.- nowego perkusisty Błażeja Nowakowskiego, oraz wokalisty Rafał Tomczyka, który jest pierwszym mężczyzną na wokalu w 9 letniej historii zespołu.

   

 • Pila-IV parafialny splyw Kajakowy

  Dnia 25 lipca pilscy parafianie zorganizowali „IV parafialny spływ kajakowy”, zanim jednak ruszono w trasę,  na polanie, czekając na kajaki, rozważano Słowo Boże i śpiewano pieśni przy gitarze. Sam spływ rzeką Gwdą rozpoczęto w miejscowości  Tarnowski Młyn. Sama Gwda w tej części swego nurtu należy do szlaków łatwych, ale nie bez przeszkód. Nurt rzeki nie jest  tu zbyt szybki. Ze względu na zapowiadane złe warunki atmosferyczne w W spływie wzięło udział 27 osób. W spływie wzięło udział 27 osób. spływie wzięło udział 16 osób. Ci musieli zmierzyć się z deszczem i wiatrem – pomimo takich uwarunkowań atmosferycznych – wszyscy przeżyli wspaniałe i niezapomniane chwile.

>>>

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE