ul. Buczka 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

Aktualności

 • Ekumenicznie w Pile

  W Święto Epifanii, 06 stycznia br., w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pile odbył się “III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek”, podczas, którego wystąpiły: Chór „Pasja” z Parafii rzymsko – katolickiej św. Antoniego w Pile  pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z Parafii rzymsko -katolickiej św. Rodziny – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, CHÓR Halka z Piły oraz Chór Di Ortica z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak, każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana chórzyści i słuchacze zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

  Po każdy występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryngrafy ufundowane przez Firmę Studio K2 z Piły wręczana przez Prezes Rady Parafialnej Marią Ajmietiew i miejscowego proboszcza ks. Tomasz Wolę.

  Wspólne ekumeniczne śpiewanie było połączone z akcją zbiórki pieniędzy na budowę pilskiego Hospicjum przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej, którego idee i działania przedstawił Prezes Towarzystwa dr n. med. Paweł Wiszniewski. W ten sposób przedwcześnie rozpoczęto w Pile ekumeniczne spotkania chrześcijan różnych wyznań.

   

 • Rondo Reformacji w Pile -  już jest!

  15.03.2017, przy rondzie pojawiły się  tablice,  a Zastępca Prezydenta Beata Dudzińska  spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawcy, czyli Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Pile oraz z Mieszkańcami.

   

  Zastępca Prezydenta w krótkim wystąpieniu mówiła „Dzisiaj symbolicznie nadajemy nazwę, trzeciemu już w ostatnim czasie, rondu w naszym mieście. Nadanie nazwy  Reformacji stanowi upamiętnienie dorobku historyczno – kulturowego pilskich ewangelików. Przykładem widocznego znaku tego dorobku jest najstarszy kościół w Pile – św. Stanisława Kostki przy ulicy Browarnej, wcześniej Kościół Marcina Lutra. Dalej wymienić należałoby budynek Urzędu Miasta i Nafty, wcześniej Konsystorz i Superintentendura ewangelicka. Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w gmachu dawnej Szkoły Ewangelickiej, podobnie jak Ośrodek doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Bydgoskiej. Warto także pamiętać, że dawniej Piłę zamieszkiwała duża społeczność ewangelicka.  1 kwietnia 1999 roku oficjalnie reaktywowano Parafię Ewangelicko-Augsburską w Pile, która jest wnioskodawcą nadania nazwy dla miejsca w którym się znajdujemy. Z tych względów zespół ds. nazewnictwa ulic pozytywnie zaopiniował złożony wniosek.  Nadanie tej nazwy jest także elementem włączenia się władz Miasta i Rady Miasta Piły w obchody 500-lecia Reformacji, które przypadają właśnie w tym roku. Parafia Ewangelicko – Augsburska i pilscy ewangelicy są częścią naszego Miasta, wyrazem różnorodności i odmienności, także tych religijnych między nami.

   

  Dziękuję Wnioskodawcy, w szczególności księdzu Tomaszowi Wola, za zaangażowanie i przygotowanie tablicy informacyjnej. Dziękuję za obecność i przemówienie biskupa pułkownika Mirosława Woli i wszystkich zebranych mieszkańców na tym symbolicznym spotkaniu”.

   

   Uchwałą nr XXX/454/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku, rondu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego, nadano nazwę Reformacji.  Wykonanie Uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Piły.

   

 • Spotkanie Wielkanocne w Złocieńcu

  W czwartek 13 kwietnia 2017 roku w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu odbyło się spotkanie wielkanocne, na które przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz duchowieństwa aby wspólnie z żołnierzami złocienieckich koszar uczestniczyć w tradycyjnym, corocznym spotkaniu przedświątecznym. Spotkanie rozpoczął dowódca jednostki płk Pikoń, następnie po przemówieniach gości, odczytaniem wielkanocnej Ewangelii i błogosławieństwem służył ks. kpt. Tomasz Wola z EDW a modlitwę i poświęcenia potraw dokonał ks. por. Przemysław Tur z Ordynariatu Katolickiego.

 • Muzeum Ziemi Wałeckiej - wystawa

  Dnia 22 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się otwarcie wystawy pt: „500 lat Reformacji. Ewangelicyzm w Północnej Wielkopolsce”. Wystawę od powitania gości rozpoczęła dyrektor muzeum, Magdalena Suchorska  - Rola, a następnie ekspozycję przedstawił kustosz wystawy Marek Fijałkowski z Muzeum Okręgowego w Pile, które wraz pilską Parafią ewangelicką jest organizatorem wystawy. Na zakończenie odbył się  koncert zespołu Cithara Sanctorum z Poznania, który swą muzyką przeniósł zebranych w czasy Marcina Lutra i Jana Kalwina.

   

   

 •  12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego

  1 lipca 2017, na Wałach Chrobrego w Szczecinie świętowała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego. W południe odbył się uroczysty apel z ceremonią wręczenia sztandaru dla dowództwa dywizji i defiladą pododdziałów, na zaproszenie dowódcy Dywizji gen. Rajmunda Andrzejczaka, w poświęceniu brał udział ks. kpt. Tomasz Wola

 • VII parafialny spływ kajakowy

  W sobotę 15 lipca pilscy parafianie zorganizowali „VII parafialny spływ kajakowy”, w którym łącznie wzięły udział 26 osób.  Co jest już wakacyjną tradycją.

   

  Przed rozpoczęciem spływu, w oczekiwaniu na kierowców, którzy pojechali odstwić samochody na metę spływu, pozostała część parafian wysłuchała rozważania Słowa Bożego, które przygotował ks. Tomasz Wola, i śpiewano pieśni przy akompaniamencie gitary.

   

  Spływ rzeką Wełną –- rozpoczęto w miejscowości Rogoźno, a zakończono  w pięknym Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Był to pierwszy spływ na południowych terenach pilskiej parafii.

 • Sprawozdanie z DKK w Pile

  12 września br., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyła się pierwsza powakacyjna Diecezjalna Konferencja Księży Diecezji

  Pomorsko-Wielkopolskiej. Rozpoczęła się od porannym rozważaniem prowadzonym przez gospodarza parafii, ks. Tomasz Wolę w Kościele św. Jana.

  Po rozważaniu, w  sali katechetycznej odbyła się dalsza część konferencji zgodnie z wyznaczonym porządkiem, którą poprowadził Zwierzchnik Diecezji

  Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp prof. Marcin Hintz. Duchownym został przedstawiony nowy pracownik kancelarii Diecezji - pani Aleksandra Roney,

  następnie zajęto  kwestiami, księgowości, programu XIO, kontynuacją obchodów 500 lecia Reformacji na płaszczyźnie, parafii, diecezji i Kościoła.

  Wizytator lekcji religii, ks. M. Loskot, zreferował kwestie reformy edukacji i jej wpływu na prowadzenie katechezy ewangelickiej, a także poruszono

  kwestie partnerstwa z NordKirche oraz kilka aktualnych tematów diecezjalnych i ogólnokościelnych. Na zakończenie pobytu w Pile, Konferencja duchownych przeniosła się do Muzeum Okręgowego w Pile w którym, od 7 września czynna jest wystawa

  pt: "500 lat Reformacji w północnej Wielkopolsce."

   

 • 500 lecie Reformacji w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance - wystawa

  Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance przygotowało wystawę zatytułowaną: Evangelia. O związkach protestantów i katolików na ziemi trzcianeckiej i w regionie w 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Jej wernisaż miał miejsce 27 października 2017 roku i zbiegł się nie tylko z rocznicą wysłania sławetnych 95 tez przygotowanych przez Marcina Lutra. Przypomnijmy, że miało to miejsce 31 października 1517 roku. Zbiegł się również ze 170. rocznicą konsekracji kościoła ewangelickiego w Trzciance. Wspomniana uroczystość miała miejsce 15 października 1847 roku.

   

  Wernisaż wystawy uświetnił chór ewangelicki im. Oskara Kolberga z Piły pod dyrekcją Natalii Karolak.

   

  Dlaczego o związkach protestantów i katolików

   

  Wzajemne relacje przez wieki uchodziły za trudne. W masowej pamięci zapadły wojny religijne, konflikty, procesy czy tumulty. Rzadko pamięta się o przykładach współpracy. Dlatego Muzeum postanowiło wyszukać pozytywne relacje między wyznawcami religii o chrześcijańskich korzeniach.

   

  Co na wystawie

   

  Na wystawie znalazły się sakramentalia z dawnych kościołów ewangelickich regionu, przechowywanych obecnie świątyniach katolickich, w tym XVI wieczne misy chrzcielne. Na wystawie można zobaczyć najstarsze dokumenty wizytacyjne dotyczące trzcianeckich parafii oraz co ciekawe drzewo genealogiczne rodu Wedel Tuczyńskich z 1908 roku o wymiarach 148 cm*248 cm.

   

  Andrzej Poniatowski

 • Nowa płyta N.O.C. z Piły

  Ukazała się długo wyczekiwana płyta zespołu N.O.C. z Piły, pt.: „95”, która wpisuje się w obchody 500 -lecia Reformacji. Na nowym krążku znalazło się 14 kompozycji, wśród nich takie utwory jak „Protest”, dotyczący wydarzeń z 1529, czy „95” nawiązujący do tez przybitych przez Marcina Lutra 31.10.1517r. Dwa kolejny utwory zostały oparte na fragmentach tekstów Dietricha Bonhoeffera. Zespół otrzymał także pozwolenie od Agaty Passent na wykorzystanie tekstu Agnieszki Osieckiej, do utworu „Nim wstanie dzień”.

  Z nowym wokalistą Rafałem Tomczykiem i perkusistą Tomaszem Budzyńskim powstała pełna dynamiki, a zarazem refleksji dobrego „męskiego grania”.

  Zespół N.O.C. powstał w marcu 2006 roku i działa w Pile. Nazwa zespołu jest skrótem od słów: "nie opuszczę cię". Gramy muzykę, której nie da się umieścić w jednym gatunku, a pod szeroko pojętym hasłem "Rock" kryją się różnorodne klimaty odzwierciedlające muzyczne gusta poszczególnych członków zespołu. Zespół ma na koncie już trzy krążki "By Pomóc" , "Frajer" i „Potrzeba nadziei”

  Regularnie koncertujemy w całej Polsce jak i poza granicami kraju. Zespół zdobył m. in. II miejsce na "Browar Rock Festiwal" w Pile oraz III miejsce na ogólnopolskim festiwalu KAIROS.

  Zespół jest już rozpoznawalny nie tylko w Pile, ale i na mapie imprez kościoła Ewangelickiego koncertował: podczas Olimpiad Młodzieży Ewangelickiej, OZME, DZME różnych Diecezji, podczas wieczornego koncertu  Ewangelizacji w Dzięgielowie itd., oraz stał się reprezentantem  muzyki rockowej z naszego kraju i na arenie europejskiej,  został m.in. zaproszony przez biskupa diecezjalnego Halle, Martina Herche, na obchody święta Gustav-Adolf-Werk w Niemczech, czy Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbywały się na Śląsku Cieszyńskim.

  Misyjność to nie tylko gra w kościołach i na imprezach kościelnych, ale to wyjście poza. To nie tylko uwielbienie, ale także przekazywanie w tekstach pozytywnych wartości, zadawanie  pytań pobudzających wiarę, mówienie i historii pewnych wydarzeń. Stąd zarówno na płycie „Frajer: jak i kolejnych płytach „Potrzeba nadziei i „95”” zmieniły się  teksty, a zespół oprócz kościelny ścian, zaczął grać w pubach, na scenach „świeckich” choćby na Woodstoku na scenie motocyklowej, WOŚP, czy  podczas Akcji Polsatu „Podziel się posiłkiem”.

  Płytę zespołu można nabyć w PEA w Pile, w cenie 25 zł.

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE