ul. Buczka 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

Aktualności

 • Ekumenicznie w Pile

  W Święto Epifanii, 06 stycznia br., w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pile odbył się “III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek”, podczas, którego wystąpiły: Chór „Pasja” z Parafii rzymsko – katolickiej św. Antoniego w Pile  pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z Parafii rzymsko -katolickiej św. Rodziny – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, CHÓR Halka z Piły oraz Chór Di Ortica z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak, każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana chórzyści i słuchacze zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

  Po każdy występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryngrafy ufundowane przez Firmę Studio K2 z Piły wręczana przez Prezes Rady Parafialnej Marią Ajmietiew i miejscowego proboszcza ks. Tomasz Wolę.

  Wspólne ekumeniczne śpiewanie było połączone z akcją zbiórki pieniędzy na budowę pilskiego Hospicjum przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej, którego idee i działania przedstawił Prezes Towarzystwa dr n. med. Paweł Wiszniewski. W ten sposób przedwcześnie rozpoczęto w Pile ekumeniczne spotkania chrześcijan różnych wyznań.

   

 • Rondo Reformacji w Pile -  już jest!

  15.03.2017, przy rondzie pojawiły się  tablice,  a Zastępca Prezydenta Beata Dudzińska  spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawcy, czyli Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Pile oraz z Mieszkańcami.

   

  Zastępca Prezydenta w krótkim wystąpieniu mówiła „Dzisiaj symbolicznie nadajemy nazwę, trzeciemu już w ostatnim czasie, rondu w naszym mieście. Nadanie nazwy  Reformacji stanowi upamiętnienie dorobku historyczno – kulturowego pilskich ewangelików. Przykładem widocznego znaku tego dorobku jest najstarszy kościół w Pile – św. Stanisława Kostki przy ulicy Browarnej, wcześniej Kościół Marcina Lutra. Dalej wymienić należałoby budynek Urzędu Miasta i Nafty, wcześniej Konsystorz i Superintentendura ewangelicka. Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w gmachu dawnej Szkoły Ewangelickiej, podobnie jak Ośrodek doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Bydgoskiej. Warto także pamiętać, że dawniej Piłę zamieszkiwała duża społeczność ewangelicka.  1 kwietnia 1999 roku oficjalnie reaktywowano Parafię Ewangelicko-Augsburską w Pile, która jest wnioskodawcą nadania nazwy dla miejsca w którym się znajdujemy. Z tych względów zespół ds. nazewnictwa ulic pozytywnie zaopiniował złożony wniosek.  Nadanie tej nazwy jest także elementem włączenia się władz Miasta i Rady Miasta Piły w obchody 500-lecia Reformacji, które przypadają właśnie w tym roku. Parafia Ewangelicko – Augsburska i pilscy ewangelicy są częścią naszego Miasta, wyrazem różnorodności i odmienności, także tych religijnych między nami.

   

  Dziękuję Wnioskodawcy, w szczególności księdzu Tomaszowi Wola, za zaangażowanie i przygotowanie tablicy informacyjnej. Dziękuję za obecność i przemówienie biskupa pułkownika Mirosława Woli i wszystkich zebranych mieszkańców na tym symbolicznym spotkaniu”.

   

   Uchwałą nr XXX/454/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku, rondu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego, nadano nazwę Reformacji.  Wykonanie Uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Piły.

   

 • Spotkanie Wielkanocne w Złocieńcu

  W czwartek 13 kwietnia 2017 roku w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu odbyło się spotkanie wielkanocne, na które przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz duchowieństwa aby wspólnie z żołnierzami złocienieckich koszar uczestniczyć w tradycyjnym, corocznym spotkaniu przedświątecznym. Spotkanie rozpoczął dowódca jednostki płk Pikoń, następnie po przemówieniach gości, odczytaniem wielkanocnej Ewangelii i błogosławieństwem służył ks. kpt. Tomasz Wola z EDW a modlitwę i poświęcenia potraw dokonał ks. por. Przemysław Tur z Ordynariatu Katolickiego.

 • Muzeum Ziemi Wałeckiej - wystawa

  Dnia 22 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się otwarcie wystawy pt: „500 lat Reformacji. Ewangelicyzm w Północnej Wielkopolsce”. Wystawę od powitania gości rozpoczęła dyrektor muzeum, Magdalena Suchorska  - Rola, a następnie ekspozycję przedstawił kustosz wystawy Marek Fijałkowski z Muzeum Okręgowego w Pile, które wraz pilską Parafią ewangelicką jest organizatorem wystawy. Na zakończenie odbył się  koncert zespołu Cithara Sanctorum z Poznania, który swą muzyką przeniósł zebranych w czasy Marcina Lutra i Jana Kalwina.

   

   

 •  12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego

  1 lipca 2017, na Wałach Chrobrego w Szczecinie świętowała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego. W południe odbył się uroczysty apel z ceremonią wręczenia sztandaru dla dowództwa dywizji i defiladą pododdziałów, na zaproszenie dowódcy Dywizji gen. Rajmunda Andrzejczaka, w poświęceniu brał udział ks. kpt. Tomasz Wola

 • VII parafialny spływ kajakowy

  W sobotę 15 lipca pilscy parafianie zorganizowali „VII parafialny spływ kajakowy”, w którym łącznie wzięły udział 26 osób.  Co jest już wakacyjną tradycją.

   

  Przed rozpoczęciem spływu, w oczekiwaniu na kierowców, którzy pojechali odstwić samochody na metę spływu, pozostała część parafian wysłuchała rozważania Słowa Bożego, które przygotował ks. Tomasz Wola, i śpiewano pieśni przy akompaniamencie gitary.

   

  Spływ rzeką Wełną –- rozpoczęto w miejscowości Rogoźno, a zakończono  w pięknym Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Był to pierwszy spływ na południowych terenach pilskiej parafii.

 • Sprawozdanie z DKK w Pile

  12 września br., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyła się pierwsza powakacyjna Diecezjalna Konferencja Księży Diecezji

  Pomorsko-Wielkopolskiej. Rozpoczęła się od porannym rozważaniem prowadzonym przez gospodarza parafii, ks. Tomasz Wolę w Kościele św. Jana.

  Po rozważaniu, w  sali katechetycznej odbyła się dalsza część konferencji zgodnie z wyznaczonym porządkiem, którą poprowadził Zwierzchnik Diecezji

  Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp prof. Marcin Hintz. Duchownym został przedstawiony nowy pracownik kancelarii Diecezji - pani Aleksandra Roney,

  następnie zajęto  kwestiami, księgowości, programu XIO, kontynuacją obchodów 500 lecia Reformacji na płaszczyźnie, parafii, diecezji i Kościoła.

  Wizytator lekcji religii, ks. M. Loskot, zreferował kwestie reformy edukacji i jej wpływu na prowadzenie katechezy ewangelickiej, a także poruszono

  kwestie partnerstwa z NordKirche oraz kilka aktualnych tematów diecezjalnych i ogólnokościelnych. Na zakończenie pobytu w Pile, Konferencja duchownych przeniosła się do Muzeum Okręgowego w Pile w którym, od 7 września czynna jest wystawa

  pt: "500 lat Reformacji w północnej Wielkopolsce."

   

 • 500 lecie Reformacji w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance - wystawa

  Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance przygotowało wystawę zatytułowaną: Evangelia. O związkach protestantów i katolików na ziemi trzcianeckiej i w regionie w 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Jej wernisaż miał miejsce 27 października 2017 roku i zbiegł się nie tylko z rocznicą wysłania sławetnych 95 tez przygotowanych przez Marcina Lutra. Przypomnijmy, że miało to miejsce 31 października 1517 roku. Zbiegł się również ze 170. rocznicą konsekracji kościoła ewangelickiego w Trzciance. Wspomniana uroczystość miała miejsce 15 października 1847 roku.

   

  Wernisaż wystawy uświetnił chór ewangelicki im. Oskara Kolberga z Piły pod dyrekcją Natalii Karolak.

   

  Dlaczego o związkach protestantów i katolików

   

  Wzajemne relacje przez wieki uchodziły za trudne. W masowej pamięci zapadły wojny religijne, konflikty, procesy czy tumulty. Rzadko pamięta się o przykładach współpracy. Dlatego Muzeum postanowiło wyszukać pozytywne relacje między wyznawcami religii o chrześcijańskich korzeniach.

   

  Co na wystawie

   

  Na wystawie znalazły się sakramentalia z dawnych kościołów ewangelickich regionu, przechowywanych obecnie świątyniach katolickich, w tym XVI wieczne misy chrzcielne. Na wystawie można zobaczyć najstarsze dokumenty wizytacyjne dotyczące trzcianeckich parafii oraz co ciekawe drzewo genealogiczne rodu Wedel Tuczyńskich z 1908 roku o wymiarach 148 cm*248 cm.

   

  Andrzej Poniatowski

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE